Giáo Phận Hải Phòng

https://gphaiphong.org:443


Thông báo: Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus corona


THÔNG BÁO

v/v Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus corona

 

THÔNG BÁO

v/v Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus corona

 

 

Download file pdf tại đây 

Truyền thông HĐGMVN