Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Giáo xứ Nam Pháp chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo Phận

“Nào ca hát ngợi khen tình Chúa cao vời, ngài đã lấy thịt máu nuôi đoàn con cái” -đó là tâm tình tôn kính - mến yêu của cộng đoàn Giáo xứ Nam pháp và anh chị em di dân cùng cất lên trong ngày Chầu Lượt, Chúa nhật V Mùa Chay, ngày 17/3/2024.
00
Khai mạc giờ chầu, trong tâm tình thờ lạy và tôn vinh Chúa Giêsu Thánh Thể, cùng đáp lại lời mời gọi của Hội Thánh Việt Nam thúc đẩy sự tham gia vào đời sống Giáo hội, cha xứ Gioan Baotixita Bùi Văn Hân hiệp ý cùng cộng đoàn dâng lời cầu nguyện cho Đức Cha, quý cha và mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận nhà. Để có thể cùng nhau tham gia, cha xứ Gioan Baotixita cầu xin Chúa ban ơn soi sáng cho mọi thành viên trong giáo xứ biết dùng những khả năng Chúa ban để chủ động nhiệt tình tham gia xây dựng Giáo hội nơi giáo phận và giáo xứ.
02
Sau giờ Chầu Khai Mạc, các hội đoàn trong giáo xứ sốt sắng cử hành các giờ tôn vinh Bí tích Tình Yêu qua những những giờ giây thánh thiêng bên Mình Thánh Chúa, để chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ và dâng lên những lời cầu xin chân thành cho cá nhân, gia đình, hội đoàn và giáo xứ.
05
Cao điểm của ngày Chầu Mình Thánh Chúa là thánh lễ tạ ơn vào lúc 18h30 do cha xứ Gioan Baotixita chủ sự, hiệp thông đồng tế trong thánh lễ có cha Giuse Nguyễn Văn Chiến, chính xứ Đồng Giá, đồng thời đặc trách ban Di Dân Hạt Chính toà.
13
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, với hình ảnh “Hạt lúa mì gieo vào lòng đấ chịu mục nát” trong bài Tin Mừng, cha Giuse nhấn mạnh về tình yêu tự hiến của Thiên Chúa dành cho con người, là chấp nhận vâng phục thánh ý Thiên Chúa cho dù phải chấp nhận cái chết ô nhục trên thập giá. Nhưng nhờ tình yêu tự hiến đó mà nhân loại mới được khai sinh, đó là Giáo Hội - cộng đoàn những người tin vào Chúa. Để đáp lại tình yêu cao cả đó, cha Giuse mời gọi cộng đoàn hiện diện sống tâm tình tạ ơn, đồng thời hãy thể hiện tình yêu ấy trong môi trường sống của mình.
17
Ngày Chầu của giáo xứ cùng là ngày gặp gỡ anh chị em di dân. Nam Pháp là nơi mà rất nhiều anh chị em di dân sinh sống và làm việc, vì thế cha Giuse không quên mời gọi hết thảy anh chị em cho dù là ai, ở giáo phận, giáo xứ nào thì cũng đều phải có nghĩa vụ và sứ mạng tham gia xây dựng Giáo Hội trong tinh thần hiệp hành tại nơi đang làm ăn sinh sống.
23
Trước khi kết thúc thánh lễ, cha xứ Gioan Baotixita nói lời cám ơn quý cha, quý chức, quý khách cùng cộng đoàn đã dành tình cảm quý báu về hiệp thông trong ngày Chầu Lượt và cầu nguyện cho giáo xứ.
BTT Gx. Nam Pháp
Một số hình ảnh
0102a030468101214151619202225