Giáo Phận Hải Phòng

https://gphaiphong.org:443


Thông báo về Khóa huấn luyện Ban hành giáo năm 2017

    Giáo phận Hải Phòng
Ban đặc trách Ban hành giáo
 
Hải Phòng, ngày 10 tháng 9 năm 2017
 
THÔNG BÁO
Khóa huấn luyện Ban hành giáo năm 2017
 

Kính gửi Quý Cha,
 
Đức cha Giuse, Giám mục Hải Phòng, luôn mong muốn Ban Hành Giáo được huấn luyện thường xuyên để tham gia cách tốt nhất và hiệu quả trong việc tông đồ nơi giáo xứ, đúng như sứ vụ và ơn gọi của họ được cộng đoàn và cha xứ trao phó.

Vì vậy, theo Đức cha Giuse ấn định, Ban đặc trách BHG sẽ tổ chức khóa huấn luyện BHG. Cụ thể như sau:
·       - Thời gian: từ 17h00 thứ hai ngày 18/9/2017 đến 12h00 thứ năm ngày 21/9/2017
·       - Địađiểm: Tòa Giám mục Hải Phòng
·       - Thành phần tham dự: Quý chức Ban hành giáo

Vậy, Ban đặc trách Ban Hành Giáo xin mỗi cha xứ cử 02 đại biểu tham dự khóa huấn luyện này.
Chúng con xin trân trọng cám ơn.
 
 
Ban đặc trách Ban Hành Giáo
 
Lm Ant. Nguyễn Văn Thăng