Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Thông Báo: Cuộc thi Thiết kế Logo Trung tâm Hành hương các Thánh Tử Đạo Hải Dương

Nhằm truyền tải thông điệp Các thánh tử đạo nơi Pháp trường Năm Mẫu xưa và nay là Trung tâm hành hương các thánh tử đạo Hải Dương đến cộng đoàn dân Chúa, được sự chấp thuận và khích lệ của Đức cha Giáo phận, Ban điều hành Trung tâm hành hương tổ chức Cuộc thi thiết kế Logo với những nội dung sau:
 1
z4670331797416 3fe48fbf3abd744161978306889f33b7
z4670331797952 596307ba333347aa9d83eb2b1570b430
BTT Đền Thánh Hải Dương