Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Ban Giáo lý Thông báo: Chương trình tĩnh tâm và tổng kết mục vụ năm 2023

screenshot 1699633137
CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM VÀ TỔNG KẾT MỤC VỤ
GIÁO LÝ VIÊN VÀ HUYNH TRƯỞNG
GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG 2023

1. Thời gian: Chúa nhật I Mùa Vọng, ngày 02 - 03 tháng 12 năm 2023
2. Địa điểm: Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận
3. Tham dự viên: Các Trợ Úy, Trợ Tá, Giáo Lý Viên - Huynh Trưởng, Dự trưởng. Đặc biệt là Ban Điều Hành và các Ban ngành của Liên Đoàn – Hiệp Đoàn – Xứ Đoàn.

4. Nội dung:

THỨ 7, NGÀY 02/12
 • 18g00: Đón tiếp
 • 19g00: Cơm tối
 • 20g00 – 21g00: Khai mạc – Chia sẻ tĩnh tâm. – Cha Giuse Phạm Cao Đỉnh
 • 21g15:  Hồi tâm - Chầu Thánh Thể - Xưng tội
 • 22g30: Nghỉ đêm.
 •  
CHÚA NHẬT, NGÀY 03/12
 • 05g00: Thức dậy
 • 05g30: Khởi động– Nghi thức Chào cờ - Dâng ngày
 • 06g45: Ăn sáng
 • 07g30 – 9g00: Tổng kết mục vụ năm 2023 và Hướng Mục vụ 2024Ban Điều Hành
 • 09g15 – 10g00: Đề tài: Duy trì và thăng tiến Hiệp Đoàn – Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh ThểCha Tuyên Uý
 • 10g30: Thánh Lễ
 • 11g30: Cơm trưa – Chia tay
 •  
Kính mời Quý Trợ Úy, Trợ tá, Quý Huynh Trưởng – Giáo Lý Viên về tham dự ngày tĩnh tâm cho được sốt sáng. Chúng con xin Quý Cha Xứ tạo điều kiện và động viên các GLV – HT về tham dự. Xin Các Giáo xứ báo số tham dự viên cho các Trưởng phụ trách các Hiệp Đoàn, hoặc Trưởng Anna Lệ (Ban Hành Chánh – 0388.707417).

Chúng con trân trọng kính mời Quý Cha Tuyên Uý các Hiệp Đoàn, Quý Cha Đặc trách cùng Quý Cha về hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho chúng con.

Chúng con xin chân thành cám ơn !

Tải file PDF
   Hải Phòng, ngày 22 tháng 10 năm 2023
BAN MỤC VỤ GIÁO LÝ VÀ TNTT