Giáo Phận Hải Phòng

https://gphaiphong.org:443


Thánh lễ trực tuyến: Chiều Chúa Nhật V Mùa Chay, lúc 18g00 ngày 29-3-2020

Tại Nhà thờ Chính Tòa Hải Phòng