Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Ông đến hành hạ chúng tôi (Thứ Tư tuần XIII thường niên)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 8,28-34)
 Khi ấy, Chúa Giêsu lên thuyền sang bờ bên kia, đến miền Giêrasa, thì gặp hai người bị quỷ ám từ các mồ mả đi ra, chúng hung dữ đến nỗi không ai dám qua lại đường ấy. Và chúng kêu lên rằng: "Lạy ông Giêsu, Con Thiên Chúa, chúng tôi có can chi đến ông? Ông đến đây để hành hạ chúng tôi trước hạn định sao?". Cách đó không xa có một đàn heo lớn đang ăn. Các quỷ nài xin Người rằng: "Nếu ông đuổi chúng tôi ra khỏi đây, thì xin cho chúng tôi nhập vào đàn heo". Người bảo chúng rằng: "Cứ đi!". Chúng liền ra khỏi đi nhập vào đàn heo. Tức thì cả đàn heo, từ bờ dốc thẳng, nhào xuống biển và chết chìm dưới nước. Các người chăn heo chạy trốn về thành, báo tin ấy và nói về các người bị quỷ ám. Thế là cả thành kéo ra đón Chúa Giêsu. Khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng của họ.
Đó là lời Chúa.
Suy niệm
“Đất có thổ công, sông có hà bá” là kiểu nói thể hiện quan điểm mỗi vùng lãnh thổ hoặc mỗi lãnh vực đều có vị thần riêng và các vị này bị giới hạn quyền phép trong lãnh thổ hay lãnh vực của mình. Chẳng thế mà khi dân Do Thái bị lưu đầy nơi đất khách quê người, họ nghĩ là Chúa đã quên họ rồi vì Chúa đâu có làm được gì nơi phần đất của dân ngoại. Câu chuyện Chúa Giêsu chữa hai người bị quỷ ám ở miền Gađara chứng minh điều ngược lại và cho thấy quyền năng vô hạn của Người. Không những Chúa thực thi những điềm thiêng dấu lạ trong lãnh thổ dân được tuyển chọn, mà Người cũng biểu lộ quyền năng nơi phần đất của dân ngoại nữa, đến nỗi bọn quỷ phải tru tréo lên rằng: chưa đến lúc mà ông đã đến đây để hành hạ chúng tôi sao? Chúa Giêsu thể hiện quyền năng tuyệt đối của mình ở bất cứ nơi đâu và trong bất cứ lãnh vực nào.
Người môn đệ bước theo Thầy Giêsu để mỗi ngày thêm khám phá ra rằng Chúa Giêsu là Đấng quyền năng tuyệt đối. Chúa dùng quyền năng của mình mà giải thoát các con cái và xua đuổi Xatan về chỗ của nó.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông