Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Nói và làm (Thứ Bảy tuần XX thường niên)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 23,1-12)
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: "Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ: vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta: còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy: vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là "Thầy". Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là "Thầy", vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là "cha", vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là "người chỉ đạo": vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên".
Đó là lời Chúa.
 
Suy niệm
Chúa Giêsu đưa ra nhận định về những gì các ông kinh sư và người Pharisêu nói và các việc họ làm. Những gì họ nói là bó những gánh nặng mà chất lên vai người khác, còn những gì họ làm là không buồn động ngón tay vào. Và nếu có làm việc gì thì cũng chỉ cốt để cho thiên hạ thấy. Kết luận, họ là những người nói mà không làm. Vấn đề của những ông kinh sư và người Pharisêu là như thế, nhưng họ lại không nhận ra tình trạng đáng buồn và đáng trách ấy, trái lại họ vênh vang tự phụ, cho mình là công chính, đạo đức thánh thiện, làm đầu thiên hạ. Họ cố gắng che lấp cái lỗ hổng tự kiêu bằng việc đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Những gì mà các ông kinh sư và người Pharisêu đã thể hiện cũng là cơn cám dỗ mà các môn đệ Chúa, đặc biệt là những người đứng đầu các cộng đoàn đang trải qua. Chúa muốn cảnh giác chúng ta.
Người tín hữu nói chung có bổn phận thực hành giáo huấn của Hội Thánh và không tìm cách để được miễn trừ. Đối với những người đứng đầu cộng đoàn, họ phải trở thành người phục vụ bằng cách làm gương sáng để đưa đường dẫn lối anh chị em mình vững vàng đi trên con đường cứu độ. Họ nói bằng việc làm.
 
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông