Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Hình ảnh ngày gặp mặt cuối năm của quý cha giáo hạt Chính Tòa

Phần I: Giờ Thảo Luận
HKS01953 copy
HKS01969 copy
HKS01975 copy
HKS01979 copy
HKS02003
HKS02009 copy
HKS02044 copy
HKS02025 copy

HKS01985 copy
HKS01999 copy


Phần II: Giờ Chầu Tạ Ơn


HKS02084 copy
HKS02098 copy
HKS02064 copy
HKS02080 copy
HKS02074 copy
HKS02107 copy
HKS02090 copy
HKS02128 copy

HKS02141 copy