Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Kitô hữu nên tỏ tình liên đới với những người khác như thế nào? (YOUCAT, số 332)

Là bạn trẻ Công giáo, chúng ta được mời gọi tích cực sống tình liên đới với mọi người. Câu hỏi đặt ra là: Kitô hữu nên tỏ tình liên đới với những người khác như thế nào?
Chúng ta cùng tìm câu trả lời trong YOUCAT, số 332 nhé.
Nguồn: Kênh Youtube Dòng Chúa Cứu Thế