Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


[Trực tiếp]: Thánh lễ Chúa Giêsu lên Trời lúc 07h00 ngày 13/5/2021

Trực tuyến thánh lễ Chúa Giêsu lên Trời lúc 07h00 ngày 13 tháng 5 năm 2021, tại nhà thờ Chính tòa Hải Phòng.
Ban TTGP thực hiện