Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


ĐTC Phanxicô: truyền giáo là nhiệt huyết của một đức tin chưa thoả

Đức Thánh Cha đã gởi thư cho các Hội Giáo hoàng Truyền giáo đang họp nhau ở Lyon. Tại đây vào Chúa nhật tới, Đức Hồng y Tagle sẽ phong chân phước cho chị Pauline Jaricot, vị sáng lập Hội Truyền bá Đức tin. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc truyền giáo của Giáo hội không phải là chiêu dụ tín đồ mà là chứng tá.
Giới trẻ truyền giáo Brasil (Arquivo POM Brasil)
Giới trẻ truyền giáo Brasil (Arquivo POM Brasil)

Trong thư gởi đến các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, Đức Thánh Cha nhắc lại lời của chị Pauline Jaricot rằng “Giáo hội tự bản chất là truyền giáo” và do đó mỗi người được rửa tội đều có một sứ mạng truyền giáo. Việc phục vụ đầu tiên của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo là giúp các tín hữu sống ý thức điều này.

Khoảng 120 giám đốc quốc gia của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo đang họp nhau nhân kỷ niệm 200 năm Hội Truyền bá Đức tin được thành lập bởi chị Pauline Jaricot, sẽ được phong chân phước vào Chúa nhật tới đây. Chị Pauline khởi đầu sáng kiến hỗ trợ hoạt động truyền giáo của Giáo hội lúc chị 23 tuổi. Vài năm sau, chị bắt đầu sáng kiến “Kinh Mân Côi sống”, một tổ chức dành cho việc cầu nguyện và chia sẻ những đóng góp vật chất. Đức Thánh Cha viết: “Từ một gia đình giàu có, ngài đã chết trong cảnh nghèo khó: với việc được phong chân phước, Giáo hội chứng thực rằng chị biết tích lũy những kho tàng trên Thiên đàng, các kho tàng phát sinh từ lòng dũng cảm của việc trao tặng, và vén mở bí mật của cuộc sống: chỉ khi cho đi mới nhận lại được, chỉ khi mất đi thì mới tìm thấy.”

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “sức đẩy loan báo Tin Mừng chưa bao giờ dừng lại trong Giáo hội và luôn duy trì tính năng động nền tảng của nó”. Vì lý do này, ngài muốn làm rõ ý muốn này, với Tông hiến Praedicate Evangelium về việc cải tổ Giáo triều, rằng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc đảm nhận một vai trò đặc biệt để “thúc đẩy sự hoán cải truyền giáo của Giáo hội, không phải chiêu dụ tín đồ, nhưng là chứng tá: ra khỏi chính mình để loan báo bằng chính cuộc sống về tình yêu nhưng không và cứu độ của Thiên Chúa dành cho chúng ta, tất cả được mời gọi trở thành anh chị em của nhau”.

Trong sứ điệp gởi các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến ba khía cạnh, nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, đã góp phần rất nhiều vào việc loan báo Tin Mừng trong lịch sử của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo: hoán cải truyền giáo, cầu nguyện và lòng bác ái cụ thể.

Đối với điều thứ nhất, sự tốt đẹp của sứ mạng phụ thuộc vào hành trình ra khỏi chính mình, vào ước muốn không tập trung vào chính mình, nhưng vào Chúa Giê-su, Đấng đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Một ví dụ là chị Pauline Jaricot đã cố gắng tự đồng hình đồng dạng “với Chúa, qua những đau khổ mà chị đã trải qua, để thắp sáng ngọn lửa tình yêu của Người nơi mỗi người”.

Về việc cầu nguyện, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “đây là hình thức truyền giáo đầu tiên” và “không phải ngẫu nhiên mà chị Pauline dấn thân cho việc truyền bá Kinh Mân Côi sống, để tái khẳng định rằng sứ mạng bắt đầu bằng cầu nguyện và không thể thực hiện được nếu không có cầu nguyện.

Và cuối cùng là giúp đỡ cụ thể. “Chị Pauline Jaricot đã bắt đầu một mạng lưới cầu nguyện, đồng thời hỗ trợ cuộc sống với việc quyên góp trên quy mô lớn và với hình thức sáng tạo, kèm theo những thông tin về cuộc sống và hoạt động của các nhà truyền giáo”. Và “sự đóng góp của rất nhiều người bình dân là rất quan trọng cho lịch sử của các công cuộc truyền giáo”.

Tác giả bài viết: Văn Yên, SJ

Nguồn tin: www.vaticannews.va