Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Hướng dẫn tham dự Đại hội giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội 2023

Chỉ còn ít ngày nữa sẽ đến ngày tổ chức Đại hội giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội 2023 tại Giáo phận Bắc Ninh, Ban biên tập xin gửi tới các bản trẻ và tham dự viên nội dung " Hướng dẫn tham dự Đại hội giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội 2023".