Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Tin Mừng Chúa Nhật 32 Thường Niên - Năm C ( Lc 20, 27 - 38)

Tin Mừng Chúa Nhật 32 Thường Niên - Năm C ( Lc 20, 27 - 38)