Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Tin Mừng Chúa Nhật 28 Thường Niên - Năm B (Mc 10, 17 - 30)

Tin Mừng Chúa Nhật 28 Thường Niên - Năm B (Mc 10, 17 - 30)