Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Tin Mừng Chúa Nhật 1 Mùa Vọng - Năm A 2 (Mt 24, 37-44)

Tin Mừng Chúa Nhật 1 Mùa Vọng - Năm A 2 (Mt 24, 37-44)