Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Tin Mừng Chúa Nhật 1 Mùa Chay - Năm B (Mc 1, 12 - 15)

Tin Mừng Chúa Nhật 1 Mùa Chay - Năm B (Mc 1, 12 - 15)