Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


ĐTC tiếp các Hồng Y và Giám Mục VN về Rôma viếng mộ các Thánh Tông Đồ

ĐTC tiếp các Hồng Y và Giám Mục VN về Rôma viếng mộ các Thánh Tông Đồ