Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm giảng trong Thánh lễ nhận sứ vụ Đức Cha Alphongso Nguyễn Hữu Long