Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Video - Giáo lý Giới trẻ năm 2020: Phần Giới thiệu, Bài 1 và Bài 2

Video - Chương trình Giáo lý Giới trẻ năm 2020 dành cho người trẻ giáo phận Hải Phòng với chủ đề: "Đồng hành với người trẻ hướng tới sự trưởng thành toàn diện", gồm: Phần giới thiệu, Kinh nguyện Giới trẻ, bài 1 và bài 2 (còn tiếp).
1. Giới thiệu sách Giáo lý Giới trẻ năm 2020
 

2. Kinh nguyện Giới trẻ

Bài 1: Người trẻ trưởng thành Đức tin

Bài 2: Người trẻ trưởng thành Phẩm giá