Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Trực tiếp]: Thánh lễ Chúa Kitô Vua- Chúa Nhật XXXIV Thường Niên- NĂM B- lúc 6h30 ngày 21/11/2021


[Trực tiếp]: Thánh lễ Chúa Kitô Vua- Chúa Nhật XXXIV Thường Niên- NĂM B- lúc 6h30 ngày 21/11/2021

Tại nhà thờ Chính Tòa Giáo Phận
Nội dung:
06h15: Chuẩn bị & Kinh nguyện
06h30: Thánh Lễ
Bài đọc 1: Bài trích sách Tiên tri Ðaniel. (Ðn 7, 13-14)
Bài đọc 2: Bài trích sách Khải Huyền. (Kh 1, 5-8)
Tin Mừng: ✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gioan. (Ga 18, 33b-37)
Chủ tế: Cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện- Tổng Quản lý Giáo Phận
Thực Hiện: BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
THAM DỰ THÁNH LỄ TRÊN YOUTUBE HOẶC  FACEBOOK GP HẢI PHÒNG: https://www.facebook.com/gphaiphong

Tác giả bài viết: BTTGP