Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Thông báo chương trình trực tuyến Nghi thức Tam Nhật Vượt Qua

Tại Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng.
Giáo phận Hải Phòng
  Ban Truyền thông
 
Thông báo
Chương trình Trực tuyến
Nghi thức Tam Nhật Vượt Qua

Kính gửi Quý Cha và Quý cộng đoàn Dân Chúa,
Ban Truyền thông Giáo phận xin trân trọng gửi đến Quý Cha và Cộng đoàn chương trình trực tuyến Nghi thức Tam Nhật Vượt Qua được cử hành tại Nhà thờ Chính tòa Hải Phòng, như sau:

1. Thứ Năm Tuần Thánh
- 17g00: Ngắm 5 Sự Thương khó và dâng hạt
- 18g00: Thánh lễ Tiệc ly
- 19g00 – 23g00: Chầu Thánh Thể

2. Thứ Sáu Tuần Thánh
- 6g00-12g00: Chầu Thánh Thể
- 17g00: Ngắm 5 Sự Thương khó và dâng hạt
- 18g00: Tưởng niệm Cuộc Thương khó của Chúa Giêsu
- 19g00: Tiếp tục Ngắm Sự Thương khó Chúa Giêsu
- 20g00: Nghi thức Tháo đanh, kiệu.. (Phát lại)

3. Thứ Bảy Tuần Thánh
- 6g00: Ngắm Dấu Đanh và dâng hạt
- 18g00: Ngắm Đàng Thánh Giá
- 20g00: Lễ Vọng Phục sinh
(Lễ Chúa nhật Phục sinh: 6g30 và 18g00)

Chương trình Nghi lễ Tam Nhật Vượt qua được phát trên trang Website: http://gphaiphong.org/, trên kênh YouTube: “Giáo phận Hải Phòng”, và Facebook: “Giáo phận Hải Phòng”.

Nguyện chúc Quý Cha và Cộng đoàn tham dự Nghi thức Tam Nhật Vượt Qua với tâm tình sốt sắng, để lãnh nhận dồi dào ơn thánh hóa của Chúa Phục sinh.
Ban Truyền thông Gp.