Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Lịch thuyên chuyển các linh mục trong Giáo phận

Tòa Giám mục xin trân trọng gửi đến quý cha, quý tu sĩ và anh chị em lịch thuyên chuyển linh mục trong giáo phận sắp tới, như sau:

 Tòa Giám mục Hải Phòng
46 Hoàng Văn Thụ, Hải Phòng
 
Lịch thuyên chuyển các linh mục trong Giáo phận
                ---o0o---
 
 
 Stt Ngày Thứ Họ và Tên Nhiệm sở Thời gian
1.  26/11 Hai Cha Matthêu Nguyễn Văn Điền Cửa Ông 15g00
2.  27/11 Ba Cha Phêrô Bùi Duy Hải Thủy Giang 15g00
3.  28/11 Cha Gioan B. Nguyễn Văn Hải Trạp Khê 15g00
4.  29/11 Năm Cha Giuse Bùi Văn Hà Đạo Dương 15g00
5.  30/11 Sáu Cha Giuse Đoàn Văn Anh Đông Lâm 15g00
6.  3/12 Hai Cha Giuse Nguyễn Văn Hội Phú Tảo 15g00
7.  6/12 Năm Cha Phêrô Hoàng Văn Thịnh Ngọc Lý 15g00
8.  10/12 Hai Cha Đaminh Nguyễn Văn Phê An Toàn 15g00
9.  11/12 Ba Cha Giuse Phạm Văn Tuận Phú Lộc 
Chi Khê
15g00
10. 12/12 Cha Giuse Nguyễn Thế Năng Bùi Hòa 15g00
11. 13/12 Năm Cha Giuse Bùi Xuân Thắng Mỹ Động
An Thủy
15g00
12. 14/12 Sáu Cha Giuse Bùi Văn Trỗi Văn Mạc
Hào Xá
Nhan Biều
 
15g00
 
 
13. 17/12 Hai Cha Giuse Hoàng Văn Thiều Đồng Xá 15g00
14. 19/12 Cha Giuse Đào Trung Thời Trung Nghĩa 15g00
15. 20/12 Năm Cha Phêrô Nguyễn Văn Lập Nghĩa Xuyên
Hải Ninh
15g00
16. 21/12 Sáu Cha Antôn Vũ Văn Học Xuân Ninh 15g00
 
  
Văn phòng Tòa Giám mục