Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Hình ảnh ngày hành hương đầu xuân kính Đức Mẹ tại xứ Phú Tảo

Như một thông lệ đạo đức tốt đẹp, cứ ngày mồng 3 tết, đoàn khách hành hương khắp nơi lại tuôn đổ về Phú Tảo để kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Thánh lễ trọng thể ngày đầu xuân, do Đức Giám mục giáo phận chủ sự, diễn ra vào lúc 15h00 ngày 18 tháng 2 năm 2918. Ước chừng có khoảng 4 ngàn người tham dự ngày đặc biệt này.
Một số hình ảnh ngày hành hương đầu xuân tại Phú Tảo
Khách hàng hương khấn Đức Mẹ
IMG 3776
IMG 3706

Khách hành hương ghi ý xin khấn

IMG 3745
IMG 3740
IMG 3753

Hái lộc xuân Lời Chúa

IMG 3718
IMG 3716
 
Khách hàng hương lãnh nhận bí tích Giao Hòa
IMG 3758

Thánh lễ hành hương đầu xuân
IMG 3777
IMG 3799
IMG 3804
IMG 3800
IMG 3809
IMG 3785
IMG 3782
IMG 3816
IMG 3833
IMG 3821
IMG 3838
IMG 3834
IMG 3845
IMG 3844
IMG 3868
IMG 3856
IMG 3884
IMG 3877
IMG 3895
IMG 3886
IMG 3905
IMG 3899

Khách hành hương ra về

IMG 3897
IMG 3871
IMG 3891