Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Đền Thánh Hải Dương: Văn thư Ủy quyền

Để thực hiện công việc tái thiết Đền Thánh, tôi, Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, ủy quyền cho linh mục Giuse Dương Hữu Tình, Quản hạt Hải Dương, cũng là cha xứ Hải Dương và Quản nhiệm xứ Kim Lai, những điều sau đây:
 
Văn phòng Tòa Giám mục Hải Phòng
 
(Tải về file đính kèm)