Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Chương trình mục vụ tháng 12/2016

Trong tinh thần hiệp thông, xin trân trọng gửi đến Quý độc giả gần xa chương trình mục vụ của Đức Giám mục và một số sự kiện trong Giáo phận diễn ra vào tháng 12 năm 2016.
 
Ngày Thứ Nội dung Địa điểm Thời gian
06-07/12 Thường huấn linh mục TGM 9h00
9/12 Sáu Thăm và dâng lễ Đầu Lâm 9h30
10/12 Bảy Thăm và dâng lễ Đồng Giá 9h00
12/12 Hai Thăm và dâng lễ Tân Duyên 9h30
13/12 Ba Lễ giỗ cha Giuse Nguyễn Thanh Phong Vạn Hoạch 9h30
20/12 Ba Thăm và dâng lễ Đông Lâm 18h30
27/12 Ba Lễ khánh thành nhà thờ Kiều Sơn 9h30
28/12 Lễ Gia đình Thánh Gia Lãm Hà 9h30
29/12 Năm Thăm và dâng lễ Xuân Điện 9h30
 
Tòa Giám mục Hải Phòng