Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Giáo lý: Tại Sao Phải Xưng Tội ? - Đc Giuse Vũ Văn Thiên

Giáo lý: Tại Sao Phải Xưng Tội ? - Đc Giuse Vũ Văn Thiên