Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Bài giảng Chúa Nhật 11 TN - Năm A - 2017

Bài giảng Chúa Nhật 11 TN - Năm A 2017 - Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên


Bài giảng Chúa Nhật 11 TN - Năm A 2017 - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông


Bài giảng Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Năm A 2017 - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông


Bài giảng Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm A 2017 - Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên


Bài giảng Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm A 2017 - Cha Giuse Nguyễn Văn Thông