Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Vì còn yếu, ĐTC không cử hành ngày Thế Giới Ông Bà. Ơn Toàn Xá vẫn được ban. Kinh nguyện chính thức

Nguồn: VietcatholicNews