Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Tin Mừng Chúa Nhật 33 Thường Niên - Năm B (Mc 13, 24 - 32)

Tin Mừng Chúa Nhật 33 Thường Niên - Năm B (Mc 13, 24 - 32)