Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Tin Mừng Chúa Nhật 3 Mùa Vọng - Năm C (Lc 3, 10-18)

Tin Mừng Chúa Nhật 3 Mùa Vọng - Năm C (Lc 3, 10-18)