Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Thế Giới Nhìn Từ Vatican 26/01-01/02/2017: Cuộc tuần hành phò sự sống lớn nhất hành tinh

Thế Giới Nhìn Từ Vatican 26/01-01/02/2017: Cuộc tuần hành phò sự sống lớn nhất hành tinh