Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


THÁNH LỄ GIỖ LẦN THỨ 188 CHA THÁNH PHÊRÔ LÊ TÙY

Nguồn: tonggiaophanhanoi.org