Giáo Phận Hải Phòng

https://gphaiphong.org:443


Thánh lễ ban bí tích Thêm sức tại giáo xứ Trà Cổ

Thánh lễ ban bí tích Thêm sức tại giáo xứ Trà Cổ