Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Thánh lễ an táng cụ cố Têrêsa Nguyễn Thị Huyến