Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Phép lành và ơn toàn xá ĐTC ban cho những ai theo dõi thông điệp Phục sinh Urbi et Orbi 2019

Phép lành và ơn toàn xá ĐTC ban cho những ai theo dõi thông điệp Phục sinh Urbi et Orbi 2019