Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Đức Giáo Hoàng Phanxico chủ sự buổi yết kiến liên tôn giáo

Đức Giáo Hoàng Phanxico chủ sự buổi yết kiến liên tôn giáo