Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Cơm Samari - Cơm nhân đạo ấm tình người

Nguồn: Đài Truyền hình Hải Phòng