Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Đức Thánh Cha công bố Tông Chiếu ấn định Năm Thánh Từ Bi

Biến cố lịch sử: Đức Thánh Cha công bố Tông Chiếu ấn định Năm Thánh Từ Bi