Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Bài Thuyết Trình Đêm Giáng Sinh - Năm 2016 - Cha Giuse Dương Hữu Tình

Bài Thuyết Trình Đêm Giáng Sinh - Năm 2016 - Cha Giuse Dương Hữu Tình