Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Lễ Tuyên Thánh ngày 18/10/2015

Bài giảng của Đức Thánh Cha trong Lễ Tuyên Thánh ngày 18 tháng 10 năm