Giáo Phận Hải Phòng

https://gphaiphong.org:443


7g tối 3/7: Hiệp thông với Đền Thánh Đức Mẹ Pompei, cầu nguyện cho quê hương Việt Nam

Nguồn: VietCatholichNews