Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


[Trực tiếp]: Thánh lễ Chúa Nhật III- Thường Niên - Năm C - lúc 18h30 ngày 23/1/2022