Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


THÁNH LỄ TRỰC TUYẾN: 18G00 CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

Ban TTGP thực hiện