Giáo Phận Hải Phòng

https://gphaiphong.org:443


Video - Trái tim nhân hậu - Lễ Thánh Tâm - Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

   

 

Nguồn: tongiaophanhanoi.org