Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Tin Mừng Chúa Nhật 31 Thường Niên - Năm B (Mc 12, 28b - 34)