Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Từ nay anh sẽ bắt người - Thứ Năm tuần 22 mùa Thường niên (Lc 5, 1-11)