Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Lời Chúa ngày 06-11-2020: thứ Sáu tuần 31 mùa Thường niên (Lc 16,1-8)