Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Lời Chúa ngày 03-11-2020: thứ Ba tuần 31 mùa Thường niên (Lc 14,15-24)