Giáo Phận Hải Phòng

http://gphaiphong.org


Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Thứ Bảy tuần 5 Mùa Chay (Ga 11, 45-56)